Laupäev, 9. detsember 2017

Esimene samm on nüüd tehtud!

Ei ole me väga agarad postitajad olnud, aga lohutame end sellega, et on, kuhu areneda!
Esimene digikohvik on toimunud, kolleegid-õpetajad positiivselt meelestatud ja internetiühendus varasemast palju parem. 


Mis tehtud, mis teoksil

Albu Põhikooli grupitöö: Regulaarsed koolisisesed koolitused digikohvikuformaadis (oma ekspertõpetajate vedamisel).
Töö eesmärk: ainete vahelise digilõimumise suurendamine ja digilahendusi kasutavate õpetajate arvu tõstmine ning huvitavama õppikeskkonna loomine.

Tegevused:
1.      Ülekoolilise wifi-ühenduse tagamiseks vahetada välja 4 vana ruuterit;
2.      Hoiakute muutmine, ja eelarvamuste murdmine läbi ekspertõpetajate tegevuse ning pideva haridustehnoloogilise nõustamise;
3.      Ainete vaheline digilõimumine suurendamine.  Muuta tunnid huvitavamaks, sest lapsi kaasatakse rohkem. Näiteks saab  8. klassis loovtöö raames valmistada/tõlkida koolile sobilikke digiõppematerjale.
4.      Kooli oma siselisti lansseerimine info ja ühiselt  täidetavate töödokumentide levitamiseks;
5.      Koolisisesed igakuised digikohvikud.

Eesmärgi täitmise kriteeriumid:
·         aine- ja klassipõhiste digiväljundite kasutamine õppetöös;
·         tunnivaatlus;
·         kooli sisehindamine;
·         õpetaja eneseanalüüs;
·         kooli hindamine Ettevõtliku kooli raames.

Eesmärgi täitmiseks on olemas:
1.      Inimesed: ekspertõpetaja, õpetajad on olemas;
2.      Materiaalsed ressursid: sülearvutid, wifi-võrk, aeg, ruumid
3.      Ajaressurss:  ekspertõpetajatele  on olemas;
4.      Juhtimisotsused: kooli ja õpetajate ning õpilaste arengueesmärkidega sidumine, tulemusjuhtimisele üleminek;

Vastutajad:
·         Koolijuht;
·         Ekspertõpetajad.

Ajakava
·     Ruuterite väljavahetamine: 27.11. – 13.12.2017;
·     I digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine : 27.11. – 04.12.2017,
·    II digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine:  20.12.2017 – 03.01.2018.

1 kommentaar:

 1. Tere, Albu koolipere!

  Kiitus ettevõtlikkuse ja kiire tegutsemise eest wifi-võrgu parendamisel!

  Meil oleks ka huvitav kuulda, kuidas te oma meeskonnale digikohviku ideed tutvustasite ja kes said kaasa rääkida?

  Postitusest jäi silma, et digi oli olemas, aga kohvikmeeleolust jäi pisut puudu. Vaba õhkkonna ja rõõmsa meeleolu loomine aitaks kindlasti aktiivsemalt õpetajaskonda muudatustesse kaasata!

  Arvame, et hindamine ja kontroll projekti algfaasis ei ole asjakohane, sest see võib julget pealehakkamist takistada. Parim tagasiside projekti õnnestumisest on see, kui osaliste silmad säravad.

  Head digipöörlemist Tallinna Balletikooli poolt!

  Liina-Liis Liiv Toome ja Erica Pärt

  VastaKustuta