Laupäev, 9. detsember 2017

Digikohviku esimene kokkusaamine

4.detsembri pärastlõunal kogunesid meie kooli kõige ärksamad ja tegusamad pedagoogid 1.klassi ruumi uurima, mis peitub selle salapärase sõna "digikohvik" taga.

Jutuks olid "Tagasi kooli" e-külalistunnid, keskkond "Nutitund igasse kooli!". QR koodide lahtimuukimine ja töö tahvelarvutitega läks üsna ladusalt, abivajajaid aidati ja ühise tegutsemise käigus said kõik jälle natuke targemaks.
Kokkusaamise lõpetuseks katsetasime üht lõbusat testi Kahoot.it keskkonnas.
Tund möödus kiiresti ja külastajad olid rõõmsad ning avatud.
Tahaks loota, et nii mõnigi õpetaja sai sellest kokkusaamisest julgust ja indu nutimaailmas toimetada.
Esimene samm on nüüd tehtud!

Ei ole me väga agarad postitajad olnud, aga lohutame end sellega, et on, kuhu areneda!
Esimene digikohvik on toimunud, kolleegid-õpetajad positiivselt meelestatud ja internetiühendus varasemast palju parem. 


Mis tehtud, mis teoksil

Albu Põhikooli grupitöö: Regulaarsed koolisisesed koolitused digikohvikuformaadis (oma ekspertõpetajate vedamisel).
Töö eesmärk: ainete vahelise digilõimumise suurendamine ja digilahendusi kasutavate õpetajate arvu tõstmine ning huvitavama õppikeskkonna loomine.

Tegevused:
1.      Ülekoolilise wifi-ühenduse tagamiseks vahetada välja 4 vana ruuterit;
2.      Hoiakute muutmine, ja eelarvamuste murdmine läbi ekspertõpetajate tegevuse ning pideva haridustehnoloogilise nõustamise;
3.      Ainete vaheline digilõimumine suurendamine.  Muuta tunnid huvitavamaks, sest lapsi kaasatakse rohkem. Näiteks saab  8. klassis loovtöö raames valmistada/tõlkida koolile sobilikke digiõppematerjale.
4.      Kooli oma siselisti lansseerimine info ja ühiselt  täidetavate töödokumentide levitamiseks;
5.      Koolisisesed igakuised digikohvikud.

Eesmärgi täitmise kriteeriumid:
·         aine- ja klassipõhiste digiväljundite kasutamine õppetöös;
·         tunnivaatlus;
·         kooli sisehindamine;
·         õpetaja eneseanalüüs;
·         kooli hindamine Ettevõtliku kooli raames.

Eesmärgi täitmiseks on olemas:
1.      Inimesed: ekspertõpetaja, õpetajad on olemas;
2.      Materiaalsed ressursid: sülearvutid, wifi-võrk, aeg, ruumid
3.      Ajaressurss:  ekspertõpetajatele  on olemas;
4.      Juhtimisotsused: kooli ja õpetajate ning õpilaste arengueesmärkidega sidumine, tulemusjuhtimisele üleminek;

Vastutajad:
·         Koolijuht;
·         Ekspertõpetajad.

Ajakava
·     Ruuterite väljavahetamine: 27.11. – 13.12.2017;
·     I digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine : 27.11. – 04.12.2017,
·    II digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine:  20.12.2017 – 03.01.2018.