Laupäev, 9. detsember 2017

Digikohviku esimene kokkusaamine

4.detsembri pärastlõunal kogunesid meie kooli kõige ärksamad ja tegusamad pedagoogid 1.klassi ruumi uurima, mis peitub selle salapärase sõna "digikohvik" taga.

Jutuks olid "Tagasi kooli" e-külalistunnid, keskkond "Nutitund igasse kooli!". QR koodide lahtimuukimine ja töö tahvelarvutitega läks üsna ladusalt, abivajajaid aidati ja ühise tegutsemise käigus said kõik jälle natuke targemaks.
Kokkusaamise lõpetuseks katsetasime üht lõbusat testi Kahoot.it keskkonnas.
Tund möödus kiiresti ja külastajad olid rõõmsad ning avatud.
Tahaks loota, et nii mõnigi õpetaja sai sellest kokkusaamisest julgust ja indu nutimaailmas toimetada.
Esimene samm on nüüd tehtud!

Ei ole me väga agarad postitajad olnud, aga lohutame end sellega, et on, kuhu areneda!
Esimene digikohvik on toimunud, kolleegid-õpetajad positiivselt meelestatud ja internetiühendus varasemast palju parem. 


Mis tehtud, mis teoksil

Albu Põhikooli grupitöö: Regulaarsed koolisisesed koolitused digikohvikuformaadis (oma ekspertõpetajate vedamisel).
Töö eesmärk: ainete vahelise digilõimumise suurendamine ja digilahendusi kasutavate õpetajate arvu tõstmine ning huvitavama õppikeskkonna loomine.

Tegevused:
1.      Ülekoolilise wifi-ühenduse tagamiseks vahetada välja 4 vana ruuterit;
2.      Hoiakute muutmine, ja eelarvamuste murdmine läbi ekspertõpetajate tegevuse ning pideva haridustehnoloogilise nõustamise;
3.      Ainete vaheline digilõimumine suurendamine.  Muuta tunnid huvitavamaks, sest lapsi kaasatakse rohkem. Näiteks saab  8. klassis loovtöö raames valmistada/tõlkida koolile sobilikke digiõppematerjale.
4.      Kooli oma siselisti lansseerimine info ja ühiselt  täidetavate töödokumentide levitamiseks;
5.      Koolisisesed igakuised digikohvikud.

Eesmärgi täitmise kriteeriumid:
·         aine- ja klassipõhiste digiväljundite kasutamine õppetöös;
·         tunnivaatlus;
·         kooli sisehindamine;
·         õpetaja eneseanalüüs;
·         kooli hindamine Ettevõtliku kooli raames.

Eesmärgi täitmiseks on olemas:
1.      Inimesed: ekspertõpetaja, õpetajad on olemas;
2.      Materiaalsed ressursid: sülearvutid, wifi-võrk, aeg, ruumid
3.      Ajaressurss:  ekspertõpetajatele  on olemas;
4.      Juhtimisotsused: kooli ja õpetajate ning õpilaste arengueesmärkidega sidumine, tulemusjuhtimisele üleminek;

Vastutajad:
·         Koolijuht;
·         Ekspertõpetajad.

Ajakava
·     Ruuterite väljavahetamine: 27.11. – 13.12.2017;
·     I digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine : 27.11. – 04.12.2017,
·    II digikohviku ettevalmistamine ja läbiviimine ning vastutajate määramine:  20.12.2017 – 03.01.2018.

Esmaspäev, 20. november 2017

Mida me oleme juba teinud?

Koolis on innovaatilisi ja hakkajaid õpetajaid, kes püüavad iga päev tundidesse sisse tuua midagi uut. Midagi sellist, mis kõnetaks noori ja aitaks rikastada õpikeskkonda.
Tahvelarvuteid on meil 14, samuti kasutatakse aktiivselt arvutiklassi. Viimasel ajal on väga populaarseks muutunud e-külalistunnid. Osaleme projektis "Nutitund igasse kooli". Meie õpetajad on loonud tunnimaterjale erinevatesse keskkondadesse ning tegelevad pideva enesetäiendamisega.

Eesmärgid

Tuleme koolitusele, sest soovime edukalt toime tulla õppeprotsessi juhtimisega digiajastul. 
Ees ootavad huvipakkuvad teemad: 

• Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
• Õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond
• Õppija, õpetaja ja juhi tulevikuoskused
• Digiajastu võimalused meeskonna arendamiseks
• Digiajastu õppimiskultuuri kujundamine
• Digiajastu õppeprotsessi õppemetoodikad ja õpetamisvõtted
• Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
• Tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks


Püüame läbi viia õppeprotsessi puudutava muutuse, lähtudes õppijast ning tehes meeskonnatööd.

Pühapäev, 19. november 2017

Meist


Albu Põhikool töötab mõisahoones alates 1921. aastast. Hoone renoveeriti aastatel 1995-2000. Kooli üldpind on 1500 m2, koolimajas on 11 klassi- ja rühmaruumi, poeglaste ja tütarlaste tööõpetuse klassid, loodusainete kabinet, arvutiklass ja kooliraamatukogu. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Albu rahvamajas asuvas spordisaalis, mõisa parki rajatud spordirajatistes ning suusatunnid osaliselt Valgehobusemäel asuvas suusa- ja puhkekeskuses.

Meie meeskond: 

Albu Põhikooli direktor Rünno Lass

Inglise keele õpetaja Anneli Trummer

Klassiõpetaja Mare Kabel