Esmaspäev, 20. november 2017

Mida me oleme juba teinud?

Koolis on innovaatilisi ja hakkajaid õpetajaid, kes püüavad iga päev tundidesse sisse tuua midagi uut. Midagi sellist, mis kõnetaks noori ja aitaks rikastada õpikeskkonda.
Tahvelarvuteid on meil 14, samuti kasutatakse aktiivselt arvutiklassi. Viimasel ajal on väga populaarseks muutunud e-külalistunnid. Osaleme projektis "Nutitund igasse kooli". Meie õpetajad on loonud tunnimaterjale erinevatesse keskkondadesse ning tegelevad pideva enesetäiendamisega.

Eesmärgid

Tuleme koolitusele, sest soovime edukalt toime tulla õppeprotsessi juhtimisega digiajastul. 
Ees ootavad huvipakkuvad teemad: 

• Digiajastu õppeprotsessi juhtimine
• Õpilase arengut toetav kaasaegne õpikeskkond
• Õppija, õpetaja ja juhi tulevikuoskused
• Digiajastu võimalused meeskonna arendamiseks
• Digiajastu õppimiskultuuri kujundamine
• Digiajastu õppeprotsessi õppemetoodikad ja õpetamisvõtted
• Õppeprotsessi muutmine meeskonnana
• Tee ja vahendid eesmärgi saavutamiseks


Püüame läbi viia õppeprotsessi puudutava muutuse, lähtudes õppijast ning tehes meeskonnatööd.

Pühapäev, 19. november 2017

Meist


Albu Põhikool töötab mõisahoones alates 1921. aastast. Hoone renoveeriti aastatel 1995-2000. Kooli üldpind on 1500 m2, koolimajas on 11 klassi- ja rühmaruumi, poeglaste ja tütarlaste tööõpetuse klassid, loodusainete kabinet, arvutiklass ja kooliraamatukogu. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Albu rahvamajas asuvas spordisaalis, mõisa parki rajatud spordirajatistes ning suusatunnid osaliselt Valgehobusemäel asuvas suusa- ja puhkekeskuses.

Meie meeskond: 

Albu Põhikooli direktor Rünno Lass

Inglise keele õpetaja Anneli Trummer

Klassiõpetaja Mare Kabel